Heti-, Napirend


Napi rend

A jól szervezett napirend a gyermeke igényeinek, szükségleteinek kielégítését nyugodt, folyamatos gondozással kívánja biztosítani, megteremtve így a biztonságot és a kiszámíthatóságot.

 

8:00-8:30: érkezés

8:30-9:00: tisztálkodás, reggeli

9:00-10:00: kezdeményezések, majd tízórai

10:00-11:30: játék a szobákban, udvaron

11:30-12:00: tisztálkodás

12:00-12:30: ebéd, fogmosás

12:45-15:00: csendes pihenő

15:00-15:30: tisztálkodás, uzsonna

15:30-17:00: játék a szobákban, udvaron

 

Heti rend

Cél a gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedéséhez szükséges testi, lelki, pszichés és szociális érettség kialakítása.
E cél megvalósítása érdekében a komplexitás eszközével élünk, mely szorosan összefogja a játékot, a mozgásfejlesztést, az anyanyelvi nevelést és a hiteles kommunikációt.

 

Hétfő: Nyelvelő, Világjáró

Kedd: Nyelvelő, Ugra-bugra

Szerda: Nyelvelő, Dúdoló

Csütörtök: Nyelvelő, Ügyeskedő

Péntek: Nyelvelő, Okoskodó

 

Nyelvelő=Anyanyelvi nevelés

Minden nap alkalmazzuk, mert része az élet minden mozzanatának. Cél és eszköz a társas kapcsolatok alakulásában.
A verselés, mesélés élmény a gyermek számára. Emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. A legtágabb értelemben tanít.

 

Világjáró=Környezet ismeret

A gyermek kimeríthetetlen kíváncsisággal fordul a világ felé. Erre alapozva mutatjuk be a gyermeknek az őt körülvevő világot.

 

Ugra-bugra=Testnevelés

Lehetőséget biztosítunk a gyermeknek mozgástapasztalatainak bővítésére, fejlesztésére.

 

Dúdoló=Ének-zene

A környezet hangjai, az ének vagy zene felkeltik a gyermek érdeklődését, s formálják is azt.
Az élményt nyújtó ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dalban a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.
Hangszeren játszani vagy zenét hallgatni minden életkorban lehetséges.
Ez az élmény semmivel nem pótolható.

 

Ügyeskedő=Kézműves

A vizuális nevelés-és gondolkodás helyes irányú fejlesztése. A műalkotásokkal való ismerkedés útján fejleszti a gyermekek szép-érzékét.

 

Okoskodó=Matematika

A környező valóság fontos jellemzői a formai és mennyiségi viszonyok.
A környezet változásainak megfigyelése el sem képzelhető matematikai alapismertek nélkül.
Ezért a matematikai tapasztalat szerzés természetes környezetben a legeredményesebb. A gyermekek így könnyen, játékos formában ismerkednek meg a számok, mennyiségek világával.